Cangur-2006

SCM

Resultats per centres
 

 

Mapa


      Zona: Vallès Occidental, Vallès Oriental

Per conèixer les puntuacions de les alumnes i els alumnes d'un centre que han participat en el Cangur-2006 heu de fer clic al codi del centre en la taula següent.

Veureu un arxiu de text que us mostrarà, per cada participant, les dades següents:
 • Codi del centre, (entre " ")
 • Nivell Cangur , (entre " ")
 • Nom, primer cognom, segon cognom (també entre cometes)
 • Puntuacions en el primer terç, segon terç i tercer terç (separades per una coma, com les dades següents)
 • Puntuació total
 • Lloc ocupat en el conjunt de participants del seu nivell
 • Percentatge d'alumnes del seu nivell que han tingut millor puntuació que ell/ella
  (La comissió Cangur creu que aquesta dada és molt més significativa que l'anterior)
És molt difícil preveure la configuració de tots els ordinadors però, tanmateix, si no veieu bé els accents en l'arxiu, proveu d'obrir-lo amb el programa EDIT de l'entorn MS-DOS.
08017785 08017797 08021557 08021788
08023761 08023803 08024169 08024297
08024421 08024741 08024765 08024777
08024871 08024881 08025885 08026041
08029684 08030339 08031757 08031861
08031873 08034591 08035222 08035234
08035301 08036330 08036391 08036998
08037206 08037668 08039203 08042020
08043486 08043504 08043668 08044533
08044594 08044612 08044624 08045306
08045562 08045628 08046670 08046682
08047479 08047583 08052955 08052980
08053030 08053108 08053145 08053157
08053200 08053212 08053236 08054186
08054241 08054873 08056961 08058520

 

 

Participants en el Cangur-2006 (base de dades a 6 d'abril de 2006)

Nivell 1 5271
Nivell 2 5264
Nivell 3 3178
Nivell 4 1778


Sistema de puntuació en la prova Cangur

 • Primer terç. Es comença amb 7,5 punts; cada resposta encertada dóna 3 punts; una resposta errònia baixa 3/4 de punt.
 • Segon terç. Es comença amb 10 punts; cada resposta encertada dóna 4 punts; una resposta errònia baixa 1 de punt.
 • Tercer terç. Es comença amb 12,5 punts; cada resposta encertada dóna 5 punts; una resposta errònia baixa 5/4 de punt.

La puntuació màxima és, doncs, de 150 punts.