Cangur-2005

SCM

Resultats per centres
 

 

Mapa


      Zona: Alt Urgell, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pla d'Urgell,
                Segarra,  Segrià, Urgell i ANDORRA

Per conèixer les puntuacions de les alumnes i els alumnes d'un centre que han participat en el Cangur-2005 heu de fer clic al codi del centre en la taula següent.

Veureu un arxiu de text que us mostrarà, per cada participant, les dades següents:
 • Codi del centre, (entre " ")
 • Nivell Cangur , (entre " ")
 • Nom, primer cognom, segon cognom (també entre cometes)
 • Puntuacions en el primer terç, segon terç i tercer terç (separades per una coma, com les dades següents)
 • Puntuació total
 • Lloc ocupat en el conjunt de participants del seu nivell
 • Percentatge d'alumnes del seu nivell que han tingut millor puntuació que ell/ella
  (La comissió Cangur creu que aquesta dada és molt més significativa que l'anterior)
És molt difícil preveure la configuració de tots els ordinadors però, tanmateix, si no veieu bé els accents en l'arxiu, proveu d'obrir-lo amb el programa EDIT de l'entorn MS-DOS.
25000811 25000821 25000833 25001311
25002222 25002234 25002313 25002350
25002374 25002489 25002647 25002684
25002696 25002726 25002787 25002799
25002911 25004188 25004474 25004486
25004498 25005442 25005582 25005727
25006227 25006471 25006483 25006495
25006513 25006525 25006574 25006598
25006771 25006781 25007153 25007189
25007505 25007529 AND00001.

 

 

Participants en el Cangur-2006 (base de dades a 6 d'abril de 2006)

Nivell 1 5271
Nivell 2 5264
Nivell 3 3178
Nivell 4 1778

 


Sistema de puntuació en la prova Cangur

 • Primer terç. Es comença amb 7,5 punts; cada resposta encertada dóna 3 punts; una resposta errònia baixa 3/4 de punt.
 • Segon terç. Es comença amb 10 punts; cada resposta encertada dóna 4 punts; una resposta errònia baixa 1 de punt.
 • Tercer terç. Es comença amb 12,5 punts; cada resposta encertada dóna 5 punts; una resposta errònia baixa 5/4 de punt.

La puntuació màxima és, doncs, de 150 punts.