Cangur-2006

SCM

Resultats per centres
 

 

Mapa


      Zona:   L'Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Anoia,
                 Garraf, Alt Penedès.

Per conèixer les puntuacions de les alumnes i els alumnes d'un centre que han participat en el Cangur-2006heu de fer clic al codi del centre en la taula següent.

Veureu un arxiu de text que us mostrarà, per cada participant, les dades següents:
 • Codi del centre, (entre " ")
 • Nivell Cangur , (entre " ")
 • Nom, primer cognom, segon cognom (també entre cometes)
 • Puntuacions en el primer terç, segon terç i tercer terç (separades per una coma, com les dades següents)
 • Puntuació total
 • Lloc ocupat en el conjunt de participants del seu nivell
 • Percentatge d'alumnes del seu nivell que han tingut millor puntuació que ell/ella
  (La comissió Cangur creu que aquesta dada és molt més significativa que l'anterior)
És molt difícil preveure la configuració de tots els ordinadors però, tanmateix, si no veieu bé els accents en l'arxiu, proveu d'obrir-lo amb el programa EDIT de l'entorn MS-DOS.
08014590 08016793 08017131 08017153
08017384 08017530 08018315 08018406
08018601 08018901 08019009 08019307
08019319 08019320 08019411 08019551
08019630 08020531 08021430 08022410
08025551 08025654 08026269 08026294
08026683 08031231 08031356 08031371
08031459 08031496 08031538 08031681
08031836 08032166 08034011 08035246
08035258 08035362 08039069 08040540
08041374 08042056 08043589 08043671
08043693 08043978 08044168 08044570
08045239 08045653 08045689 08045859
08046645 08046657 08046736 08047467
08047492 08047509 08053091 08053285
08053297 08053340 08053352 08055944
08056109 . . .

 

 

Participants en el Cangur-2006 (base de dades a 6 d'abril de 2006)

Nivell 1 5271
Nivell 2 5264
Nivell 3 3178
Nivell 4 1778

 

 


Sistema de puntuació en la prova Cangur

 • Primer terç. Es comença amb 7,5 punts; cada resposta encertada dóna 3 punts; una resposta errònia baixa 3/4 de punt.
 • Segon terç. Es comença amb 10 punts; cada resposta encertada dóna 4 punts; una resposta errònia baixa 1 de punt.
 • Tercer terç. Es comença amb 12,5 punts; cada resposta encertada dóna 5 punts; una resposta errònia baixa 5/4 de punt.

La puntuació màxima és, doncs, de 150 punts.