Cangur-2006

SCM

Resultats per centres
 

 

Mapa


      Zona: Ciutat de Barcelona

Per conèixer les puntuacions de les alumnes i els alumnes d'un centre que han participat en el Cangur-2006 heu de fer clic al codi del centre en la taula següent.

Veureu un arxiu de text que us mostrarà, per cada participant, les dades següents:
 • Codi del centre, (entre " ")
 • Nivell Cangur , (entre " ")
 • Nom, primer cognom, segon cognom (també entre cometes)
 • Puntuacions en el primer terç, segon terç i tercer terç (separades per una coma, com les dades següents)
 • Puntuació total
 • Lloc ocupat en el conjunt de participants del seu nivell
 • Percentatge d'alumnes del seu nivell que han tingut millor puntuació que ell/ella
  (La comissió Cangur creu que aquesta dada és molt més significativa que l'anterior)
És molt difícil preveure la configuració de tots els ordinadors però, tanmateix, si no veieu bé els accents en l'arxiu, proveu d'obrir-lo amb el programa EDIT de l'entorn MS-DOS.
00000000 08003294 08003543 08003907
08004018 08004195 08004201 08004286
08004390 08004626 08004900 08004912
08005072 08005199 08005382 08005436
08005473 08005990 08006118 08006751
08006994 08007858 08007913 08008474
08008656 08009685 08009934 08010432
08011394 08011606 08011941 08013111
08013123 08013147 08013159 08013160
08013172 08013184 08013196 08013202
08013214 08013226 08013238 08013366
08013500 08013640 08014206 08014310
08031812 08032233 08033882 08034564
08035167 08035209 08036251 08037139
08039057 08040138 08040217 08040849
08043462 08044065 08044922 08044958
08045513 08045525 08046578 08046608
08047421 08047431 08052724 08052748
08052797 08053571 08054228 08057540
08059342 ...

 

 

Participants en el Cangur-2006 (base de dades a 6 d'abril de 2006)

Nivell 1 5271
Nivell 2 5264
Nivell 3 3178
Nivell 4 1778

 


Sistema de puntuació en la prova Cangur

 • Primer terç. Es comença amb 7,5 punts; cada resposta encertada dóna 3 punts; una resposta errònia baixa 3/4 de punt.
 • Segon terç. Es comença amb 10 punts; cada resposta encertada dóna 4 punts; una resposta errònia baixa 1 de punt.
 • Tercer terç. Es comença amb 12,5 punts; cada resposta encertada dóna 5 punts; una resposta errònia baixa 5/4 de punt.

La puntuació màxima és, doncs, de 150 punts.