Tercer concurs de cartells Cangur - SCM

 


Com es va fer per als dos concurs de cartells anteriors (dels quals es mostren els dissenys guanyadors), els centres participants en la XI prova Cangur de la SCM i en el Tercer concurs de cartells, poden enviar la seva votació sobre els dissenys presentats.

  • El jurat del concurs va fer una preselecció de les propostes que es mostren en aquesta pàgina. Posteriorment a la corresponent publicació, un alumne ha indicat que havia enviat un disseny que no apareixia a l'exposició virtual; el jurat ha acordat acceptar els seus arguments i (1) accepta el disseny per al concurs i (2) després de valorar-lo l'afegeix als que havien estat seleccionats inicialment. Això mateix s'ha fet amb un disseny que per raons tècniques no imputables a l'interessat no s'havia rebut correctament.
    Els dissenys que teniu en aquesta pàgina són els que es sotmeten a la consideració dels centres que vulguin participar en la votació.
  • Cada centre podrà enviar un sol formulari de votació. Es demana el nom d'un professor o professora que serà portantveu de la valoració que fa el centre.
  • Com a excepció a la norma anterior, els centres que han tingut algun/a participant en el concurs de cartells podran enviar fins a 3 formularis de votació, que hauran d'anar "signats" per diferents professors.
El veredicte del concurs es publicarà en aquest web a finals d'abril.


 

En acabat podeu enviar la vostra valoració (no pas individual, sinó en representació del centre) amb el formulari que teniu a continuació.

També podeu veure l'exposició virtual de tots els dissenys presentats i la relació de participants.


Formulari per a la votació

Codi del centre (8 dígits)
Professor/a que envia la votació
Donem 3 punts al disseny número Donem 1 punt al disseny número
O bé cliqueu aquí per indicar que participeu en la votació
però sense distingir cap disseny en especial
Votació concurs cartells Cangur
En cas que no us funcioni el formulari podeu enviar un missatge a la comissió Cangur
fent-hi constar les dades que apareixen al formulari.