Cangur-2004     Solucions del Nivell 4

 

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- C 11.- D 21.- A
2.- D 12.- B 22.- A
3.- B 13.- C 23.- C
4.- D 14.- E 24.- A
5.- A 15.- D 25.- B
6.- E 16.- C 26.- A
7.- C 17.- B 27.- B
8.- C 18.- E 28.- B
9.- C 19.- B 29.- C
10.- B 20.- E 30.- D