Cangur-2004     Solucions del Nivell 3

 

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- C 11.- C 21.- E
2.- A12.- B22.- C
3.- C 13.- C 23.- C
4.- E 14.- B 24.- E
5.- D 15.- E 25.- C
6.- D16.- C 26.- C
7.- B 17.- D 27.- B
8.- A 18.- C 28.- D
9.- D 19.- D 29.- D
10.- D 20.- A 30.- D