Cangur-2004     Solucions del Nivell 2

 

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- C 11.- B 21.- B
2.- E 12.- D 22.- B
3.- E 13.- C23.- A
4.- C 14.- C 24.- A
5.- C 15.- D 25.- A
6.- A 16.- D 26.- D
7.- C 17.- C 27.- C
8.- B 18.- E 28.- E
9.- A 19.- B 29.- B
10.- C 20.- C 30.- B