Cangur-2004     Solucions del Nivell 1

 

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- C 11.- D 21.- A
2.- C 12.- E 22.- C
3.- E 13.- D 23.- C
4.- E 14.- B 24.- B
5.- B 15.- C 25.- C
6.- D 16.- B 26.- A
7.- D 17.- B 27.- D
8.- B 18.- E 28.- D
9.- D 19.- C 29.- C
10.- A 20.- D 30.- A