Cangur-2002
Solucions del Nivell 4

Portada

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- D11.- D21.- B
2.- C12.- A22.- E
3.- B13.- C23.- A
4.- D14.- C24.- A
5.- E15.- D25.- C
6.- B16.- C26.- B
7.- E17.- C27.- B
8.- B18.- C28.- C
9.- C19.- E29.- A
10.- E20.- C30.- B