Cangur-2002
Solucions del Nivell 2

Portada

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- A11.- A21.- B
2.- B12.- E22.- E
3.- D13.- B23.- D
4.- C14.- B24.- B
5.- D·15.- C25.- A
6.- B16.- D26.- B
7.- D17.- E27.- E
8.- A18.- B28.- B
9.- C19.- A29.- D
10.- E20.- D30.- D