Cangur de la SCM (2016) Catalunya 

5è i 6è d'Educació PrimàriaInformació general. Document pdfContacte
Us preguem que en totes les
comunicacions feu constar
el centre des del qual escriviu

Quota              Inscripció


Data: 7 d'abril de 2016  

Per a escollir aquesta data la comissió Cangur ha valorat el fet que la data internacional (que és el tercer dijous de març) enguany coincideix amb el penúltim dia de classe abans de les vacances de Setmana Santa i això podia interferir amb l'organització de les activitats pròpies de molts centres a Catalunya i provocar un descens substancial en la participació.
Aleshores, per a facilitar la màxima participació i la col·laboració activa dels centres s'ha decidit, per celebrar el Cangur a Catalunya, la data del 7 d'abril, segon dijous després de Setmana Santa.


Indicacions generals 
 • A partir de l'experiència d'enguany amb el Cangur Primària, que es valora positivament, la prova Cangur per a aquests nivells es desenvoluparà al propi centre, organitzat a l'hora i de la manera que en cada centre vagi millor per adaptar-lo a la seva manera de fer.

 • La prova variarà una mica respecte la de l'any anterior: 20 preguntes en una hora.  +(6 preguntes de 3 punts, 8 de 4 punts, 6 de 5 punts; puntuació màxima 100 punts perquè es comença amb 20 punts). Podeu consultar proves "d'entrenament"  i els enunciats de l'any 2015 (en aquest cas de 18 preguntes) a  cangur.org/cangprim/2015.

 • Cada centre, en funció de l'organització que vulgui donar a l'activitat, decidirà si  participen tots els alumnes de cada grup-classe o només alguns i si participen alumnes de cinquè i de sisè o només de cinquè o només de sisè i podrà realitzar la prova Cangur en l'horari que millor s'ajusti a aquesta organització.

 • Per a aquests nivells cada centre haurà d'optar entre dues modalitats de pagament

   • Una quota de participació de centre, en funció del nombre de línies del centre.  La quota serà de 30€  multiplicat pel nombre de línies del centre (línies, no grups; un grup de cinquè més un de sisè es considera una línia). Amb aquesta modalitat de quota la comissió té in mente la idea que es marquen els estautus de l'organització KSF, a saber, animar a la participació del màxim nombre d'alumnes.  A efectes d'organització es demanarà el nombre aproximat d'alumnes que faran la prova però podran participar tots els alumnes que el centre cregui convenient. Per exemple, si un centre té 2 grups de 5è i dos grups de 6è, paga per dues línies i poden participar alguns alumnes seleccionats o tota la classe.

   • Una quota individual de 1,50 € per participant. En aquest cas els nombres de participants que es demanaran amb el formulari d'inscripció no es podran variar durant el termini d'inscripció ni posteriorment. Naturalment es pot contemplar alguna excepció a aquesta norma per raons molt excepcionals, però no ho podrà fer el centre sinó que ho haurà d'autoritzar explícitament la comissió Cangur i el canvi no es farà automàticament.

   • L'ingrés o transferència s'han de fer al compte de la Caixa
    que té codi IBAN
            ES14 2100 0963 61 0200057373

   • Els centres ja inscrits que desitgin factura de l'abonament la poden demanar des d'aquest enllaç.


 • Ja s'ha celebrat el segon Cangur de la SCM, per a 5è i 6è de primària
  Contacte amb la comissió Cangur-primària:    cangurprimaria@gmail.com

  • Us informem que a la pàgina web de la inscripció s'ha creat una àrea d'usuari, pròpia de cada centre. Accés a l'àrea d'usuari   

   • Els centres ja tenen disponible, a la seva àrea d'usuari la consulta de puntuacions de participants del centre.
    • Informació que es dóna per a cada participant:  Posició en la llista ordenada; percentatge que aquesta posició representa respecte del total de participants; puntuació per grups de problemes; puntuació total.
    • MOLT IMPORTANT!!! Es fa saber que pràcticament un 2% dels fulls de respostes no s'han pogut processar perquè no havien fet constar el nivell, o el número de l'alumne. Aquests participants consten amb 0 punts a les llistes de puntuació.
     Com a criteri general la comissió Cangur ha decidit  no avaluar aquestes incidències. Sí que es facilitarà tota la infromació disponible, però  no s'incorporaran les puntuacions a la llista oficial.
     Us preguem que considereu que és materialment impossible que la Comissió Cangur contesti individualment el nombre de missatges corresponent a aquestes incidències. Per tant es demana que no feu missatges relatius a alumnes de 0 punts. Podeu consultar tota la informació disponible en aquest fitxer que teniu enllaçat, que a les últimes columnes us indicarà si falta el nivell o el número d'identificaciuó i, si escau, cada centre podrà calcular la puntuació en aquests casos.
     Com es calcula la puntuació de la prova?
     • Grup de problemes de 3 punts. Es comença amb 4,5 punts. Cada resposta encertada suma 3 punts. Una resposta en blanc no suma ni resta. Una resposta errònia resta 0,75 punts.
     • Grup de problemes de 4 punts. Es comença amb 8 punts. Cada resposta encertada suma 4 punts. Una resposta en blanc no suma ni resta. Una resposta errònia resta 1 punt.
     • Grup de problemes de 5 punts. Es comença amb 7,5 punts. Cada resposta encertada suma 5 punts. Una resposta en blanc no suma ni resta. Una resposta errònia resta 1,25 punts.
     • La puntuació pot variar entre 0 i 100 punts.  El nombre de  punts  amb què es comença cada terç és  perquè no hi hagi puntuacions negatives, ni de cada grup de problemes, ni del total.
    • Termini de possibles observacions a les puntuacions publicades: fins el dia 8 de maig. Només s'atendran peticions per correu electrònic a cangurprimaria@gmail.com. Caldrà que en el cos del missatge es facin constar el codi i el nom del centre i s'exposi amb detall l'observació incloent, eventualment, el cas d'una incidència que es cregui que pot ser error de lectura.

    • Relació provisional del 5% d'alumnes amb millors puntuacions

     • Atenció! Està anunciat des de la convocatòria que es convidaran quinze participants de cada nivell a l'acte d'entrega de premis. Com que en les putnuacions provisionals del nivell de cinquè de primària hi ha 2 alumnes empatats en el 1r lloc amb 100 punts, 11 alumnes empatats en el 3r lloc amb 95 punts i 15 alumnes empatats en el 13è lloc amb 93,75 punts, es  farà un sorteig per convidar-ne dos d'aquest darrer conjunt a l'acte d'entrega de premis.

   • Ja podeu descarregar els diplomes de participació per a imprimir-los.  Si trobeu alguna anomalia en algun dles nom que vau enviar, podeu tornar a pujar el full de càlcul amb els noms correctes i tornar-vos a descarregar els diplomes.  Si fos una anomalia global, contacteu amb la comissió, sisplau.