I Cangur-primària SCM
23 de març de 2015
Solucions de la prova de 6è
índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- E 7.- D 13.- E
2.- B 8.- E 14.- D
3.- B 9.- C 15.- E
4.- B 10.-B 16.- C
5.- E 11.- B 17.- C
6.- E 12.- C 18.- E


Aquestes solucions corresponen als enunciats proposats el dia 23 de març

Per si voleu fer alguna observació: cangurprimaria@gmail.com