I Cangur-primària SCM
19 de març de 2015
Solucions de la prova de 6è
índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- D 7.- D 13.- D
2.- A 8.- B 14.- D
3.- B 9.- D 15.- A
4.- C 10.-C 16.- D
5.- D 11.- B 17.- D
6.- B 12.- D 18.- C


Aquestes solucions corresponen als enunciats proposats el dia 19 de març

Per si voleu fer alguna observació: cangurprimaria@gmail.com