I Cangur-primària SCM
23 de març de 2015
Solucions de la prova de 5è
índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- D 7.- B 13.- B
2.- D 8.- B 14.- B
3.- D 9.- E 15.- D
4.- E 10.- A 16.- C
5.- D 11.- E 17.- B
6.- C 12.- B 18.- B


Aquestes solucions corresponen als enunciats proposats el dia 23 de març

Per si voleu fer alguna observació: cangurprimaria@gmail.com