I Cangur-primària SCM
19 de març de 2015
Solucions de la prova de 5è
índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- B 7.- E 13.- C
2.- C 8.- B 14.- C
3.- E 9.- C 15.- A
4.- E 10.- E 16.- D
5.- C 11.- B 17.- D
6.- B 12.- D 18.- B


Aquestes solucions corresponen als enunciats proposats el dia 19 de març

Per si voleu fer alguna observació: cangurprimaria@gmail.com