Prova Cangur 2023 de la SCM a Catalunya  
 • Enllaç a la pàgina de  Cangur Gestió .
  Ja es poden descarregar els diplomes de participació. 
 • Ja es poden consultar les puntuacions  provisionals.  
  • Consultes i observacions:  puntuacionscangur@gmail.com.  Termini improrrogable: fins els dia 2 de maig.

16 de març de 2023:  28è Cangur de la SCM
 • Des de la comissió Cangur de la SCM agraïm la col·laboració del professorat de tots els centres participants i de les persones de diverses entitats que van fer possible retornar a la idea que per al Cangur "dels grans"  es trobin alumnes de diferents centres que comparteixen una mateixa seu per a desenvolupar el concurs.

 • La participació ha estat ben important.


 • La penúltima columna de la taula anterior mostra els nombres de centres que van participar com a concurs en cada subcangur per a poder-ho comparar amb les dades d'inscripció, que teniu a la darrera columna.  Si tenim en compte, doncs,  els centres que es van inscriure per a desenvolupar el Cangur com una activitat didàctica, i també els grups d'alumnes que algun centre participant havia inscrit per a realitzar el Cangur no com a concurs sinó, també, en el marc de la tasca de classe, podem pensar que al voltant de 120.000 alumnes van fer matemàtiques una bona estona amb els problemes del Cangur 2023 que s'havien preparat en una reunió internacional de Le Kangourou sans frontières, feta l'octubre de 2022, a Cervia, (una ciutat italiana de l'Emília-Romanya, província de Ravenna) en què Catalunya hi té representació nacional pròpia.

Gràcies a tothom!  Felicitem-nos!


Enunciats, solucions, fulls de càlcul per a avaluar
 • Atenent a la normativa de l'organització internacional marc del nostre Cangur, és a dir Le Kangourou sans frontières,  els enunciats en obert no es poden publicar fins un mes després de la prova.
 • Havent acabat el termini per a portar fulls de respostes als corresponents CRP, s'han publicat a l'àrea de centre les llistes de solucions del cangur 2023 de la SCM  i uns fulls de càlcul que en permeten l'avaluació
Recordem què diuen els estatuts de l'associació internacional Le Kangourou sans frontières
 • L'association a pour but de promouvoir la diffusion de la culture mathématique de base par tous les moyens et, en particulier, par l’organisation d’un jeu-concours annuel ayant lieu le même jour dans tous les pays concernés et dont l’objectif est de stimuler et de motiver la grande majorité des élèves....
L'associació té com a finalitat la promoció de la cultura matemàtica bàsica per tots els mitjans i, en particular, per l'organització d'un joc-concurs anual que se celebrarà el mateix dia en tots els països participants; l'objectiu d'aquesta activitat és estimular i motivar la gran majoria d'alumnes.