Marató de problemes 2011

 


Enunciat del problema 0 que calia respondre en el moment de la inscripció
  • En un minisudoku cal omplir una taula de 4 x 4 de manera que en cada fila, en cada columna i en cada un dels quatre quadrats de 2 x 2 remarcats a la figura hi han d'aparèixer un 0, un 1, un 2 i un 3.
    De quantes maneres diferents es pot emplenar el minisudoku de la figura?