Marató de problemes. 2017    


 

Formulari per enviar el fitxer amb l'explicació del problema 15.  Problema de 7 punts
(El jurat es reserva la possiblitat d'atorgar alguna dècima suplementària, de "valoració especial" a alguna explicació que consideri que ho mereix.)

Atenció: Després de la publicació es va aclarir que la dada que es donava d'un costat de 4 cm  feia referència als dos costats iguals del triangle isòsceles. Tanmateix, si heu fet i raonat l'apartat a) del problema pensant que el que mesuraca 4 cm era la hipotenusa no cal que repetiu el problema; us serà puntuat exactament amb la mateixa valoració.

  Has d'escriure, tan detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a la solució del problema.

Es recorda que:

 
Contrasenya
Navega per indicar el fitxer que vols enviar
Mida màxima del fitxer: 3Mb;  la tramesa pot durar una estona