5ª Escuela Internacional de Verano. III  EIVM
 15 a 30 de juliol de 2016

La Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, conjuntament amb l' Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) i la Fundació Euler de la Universitat de San Petersburg, convoca la tercera Escuela Internacional de verano que es farà a Sevilla del 15 al 30 de juliol de 2016.

Les diferents seus del projecte Estalmat adapten la convocatòria general de l'activitat a fi i efecte que puguin asssitir a la Escuela alumnes que han participat en el projecte arreu d'Espanya.

En aquesta pàgina que ara esteu llegint hi ha els punts clau de la informació pel que fa a la  CONVOCATÒRIA PER A ALUMNES I EX-ALUMNES D'ESTALMAT – CATALUNYA, que convé que consultin amb tot detall en aquest enllaç.  (En el formulari de sol·licitud de participació es fa referència al punt 4) d'aquest document)


Punts clau

a) S'adreça a alumnes de 2n any d'Estalmat durant el present curs 2015-16 o durant el curs 2014-2015.

b) Cal un bon coneixement de l'anglès, atès que l'idioma oficial de les activitats és l'anglès.

c) Enllaç al formulari de sol·licitud de participació.

    c bis) Si després d'enviar el formulari anterior, alguna persona inscrita vol modifcar el document PDF per a al·legar mèrits del punt 4), relacionats amb activitats de divulgació matemàtica en què hagi participat l'alumne/a (Fem Matemàtiques, Prova Cangur, Anem x + Matemàtiques, i d'altres concursos o activitats de formació anàlogues)  ho pot fer per correu electrònic a  estalmat.cat@gmail.com
            

d) El procés de selecció acabarà amb una entrevista, que oportunament s'anunciarà i es convocarà a les perosnes interessades.

    d bis) A aquesta entrevista caldrà aportar fotocòpia del DNI, opcionalment certificats de coneixement de l'anglès,
            i una autorització signada per mare/pare/tutor legal que es pot descarregar des d'aquí i portar-la complimentada el dia de l'entrevista.