Promoció 2018-2020. Formulari de comprovació de la inscripció

 

Atenent al fet que la inscripció per a la prova de selecció del projecte Estalmat-Catalunya l'ha de fer la mare, el pare o la persona tutor/a legal de l'alumne, aquesta comprovació només la pot fer la mateixa persona que va fer la inscripció, que haurà d'indicar el número del document d'identificació propi que va fer servir per a la inscripció.
 

 

Quan tingueu ple el camp amb la dada que es demana cliqueu al botó Enviar dada  

Dada de la persona que va fer la inscripció Document d'identitat    
(s'ha de posar exactament igual que quan van fer la inscripció)