Problemes a l'esprint.   7 de febrer de 2018


Respostes als problemes de la branca d'olivera

Quan acabeu d'escriure les respostes, cliqueu al botó d'Enviar que hi ha a baix de tot de la pàgina
No envieu respostes des de diferents ordinadors alhora! Si ho feu multiplicareu el nombre d'intents
Designeu una encarregada o un encarregat d'enviar les respostes de l'equip des d'un únic ordinador!
Alerta!!! Si envieu respostes després d'haver encertat us comptarà el temps corresponenta a la
darrera vegada que hagueu enviat respostes

En el formulari de resposta només heu d'escriure el nombre que creieu que és la solució de cada problema.
Contrasenya de l'equip de centre per enviar les respostes (contrasenya completa, 9 caràcters)  
Problema 1.

  desplegaments diferents

Problema 2
El valor exacte demanat, simplificat al màxim, és
(nota: si és un nombre enter l'escriureu com a tal; sense el signe + si és positiu o 0;
si és racional, com una fracció irreductible; si és irracional per indicar l'arrel quadrada, si escau, ho fareu amb  sqrt(   ); si cal posar una fracció. amb el símbol  /  )
)

Problema 3. La distància demanada és de cm
La resposta és un nombre irracional; l''heu d'escriure arrodonit a la primera xifra decimal.
Heu de posar la part entera separada de la part decimal amb la coma a baix (,) com és preceptiu.


Problema 4. El nombre primer demanat és
L'heu d'escriure sense cap signe ni espai en blanc