A partir d'un esquema com el de la dreta volem escollir sis dels vuit quadrats i esborrar els altres dos de manera que la figura que resulti sigui el desplegament d'un cub. 
Quants desplegaments diferents podem obtenir?

Heu de passar  la resposta al problema 7. AllÓ s'en diu n˙mero U.

Cap a un altre problema