VII Concurs de Cartells- Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org

 

En el context del XXIII-Cangur de la SCM es convoca la setena edició del

Concurs de cartells  Cangur

d'acord amb les bases següents:

 
 • Poden participar: alumnes del segon cicle de l'ESO, de batxillerat o de cicles formatius de FP, individualment o en grups de treball. Cada participant pot enviar diversos dissenys.
 • Termini de presentació fins el dia de Sant Jordi de l'any 2018.
 • En el cartell ha d'aparèixer:
  • alguna referència gràfica al Cangur
  • el text Prova Cangur 2019 (que també pot ser abreujat si convé per al disseny, com és ara Cangur-16 o d'altres opcions). Alternativament es pot optar per XXV-Cangur.
  • una referència textual o gràfica al fet que la prova és una organització de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM, http://scm.iec.cat)
 • Els dissenys es presentaran en format electrònic, adequat per ser publicat en una pàgina web (.jpg, .png, .svg) mitjançant el formulari que s'enllaça des del final d'aquesta pàgina.
 • Després d'acabar el termini de presentació de dissenys es podrà accedir a una exposició virtual de tots els treballs presentats. Tots els centres de secundària participants en alguna de les activitats del Cangur-2015 podran donar la seva opinió en el procés de valoració,  de la manera i en el termini que s'i8dicaran oportunament,
 • Premis: la SCM designarà un jurat que, analitzada la votació per part dels centres, atorgarà un premi (eventualment el premi pot ser substituït per alguns accésits o bé el concurs declarat desert.) El veredicte del concurs es farà públic a través de la web i el premi es donarà en l'acte de cloenda del Cangur-2018. 
 • En la valoració per part del jurat es tindrà en compte la necessitat de poder reconvertir el disseny a un format vectorial i també serà imprescindible poder-ne variacions per a adaptar-les a edicions posterios, atenent el fet que, en principi el cartell premiat s'adaptarà per al Cangur 2020 i per al Cangur 2021  Aquestes noves versions s'acordaran amb l'autor o l'autora del disseny guanyador que, en tot cas, haurà de facilitar les fonts adequades per a l'adaptació d'aquest text per a edicions posteriors del Cangur.
 • Les persones que presentin un disseny a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 • El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

La SCM emprarà el disseny del cartell guanyador com a cartell oficial de la prova Cangur-2019 i de les successives, en altres documents escrits relatius a la prova i en la pàgina web.

 

Fornulari per a enviar un disseny
per al concurs de cartells Cangur 2018